Skolebestyrelsen Ølgod Skole

Skolebestyrelsen på Ølgod Skole består af 7 forældrevalgte medlemmer og 2 medarbejderrepræsentanter.

8-HQi-MU

Vores principper

Undervisningens organisering

Skole-hjem samarbejde

Elevers færdsel i skoletiden

Princip og sikkerhedsinstruks for sejlads i småbåde

Trivselspolitik

Opfyldelse af undervisningspligt ved udøvelse af musik eller eliteidræt

Folder klasseråd

Skolebestyrelsens tilsyn med undervisningen

Princip for SFOs virksomhed

Princip for lejrskoler og hytteture

Antimobbestrategi

Skolefotografering

 

Her kan du læse, hvad skolebestyrelsen har besluttet omkring skolefotografering

Skolefotografering

Princip for ansættelser

Skolebestyrelsen

Elliot Dalgaard, elevrådsrepræsentant

Elevrådsrepræsentant i bestyrelsen

Frederik Zander, elevrådsrepræsentant

Elevrådsrepræsentant i bestyrelsen

Karina Skærbæk

Bestyrelsesmedlem

Knud Erik Hansen-Vestkær

Bestyrelsesmedlem

Heidi Linnet Baumann

Bestyrelsesmedlem

Maja Møller Stub

Formand

Nina Jakobsen

Næstformand

Martin Bjerre Ehmsen

Bestyrelsesmedlem

Poul Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Lykke Christensen

Medarbejderrepræsentant

Kirsten Wichmann

Medarbejderrepræsentant

Skolebestyrelsen

Dagsordner og referater

Skolebestyrelsen på Ølgod Skole holder 10 møder i løbet af et skoleår fra august til juni. Derudover holdes et årligt møde med kontaktforældre.

SO0P7lKA

Vil du høre mere?

6PekxhKw