Ølgod Skole - hele områdets skole

Ølgod Skole er hele områdets ambitiøse skole, hvor alle børn bliver så dygtige som de kan, og opnår tro på egne muligheder.

s5taCsvg

Velkommen til Ølgod Skole

Ølgod Skole har ca. 450 elever fordelt på 0.-9. klasse med 2 spor
på hver årgang. Skolen ligger fysisk på to matrikler:

Indskolingen, hvor 0.-3.årgang
befinder sig, ligger på
Skolegade 25, og Fire9eren, hvor
mellemtrinnet og overbygningen (4.-9. årgang)
går, ligger på Skolegade 11.

ØLGOD SKOLES VISION
Ølgod Skole er hele områdets ambitiøse
skole, hvor alle børn bliver så
dygtige som de kan og opnår tro på
egne muligheder.

 

 

 

 

Generation Sunde Børn

Den landsdækkende indsats Generation Sunde Børn har til formål at fremme sund vægtudvikling, sunde vaner, læring og trivsel hos børn – og Ølgod Skole er med.  Børn, der går i 1. og 2. klasse i skoleåret 2023/24, vil være en del af projektet og deltage i en lang række aktiviteter. Projektet løber over to skoleår, og slutter til sommerferien 2025.

Det er Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Region H, der står bag Generation Sunde Børn, hvor familier, skoler, kommuner og lokale sportsforeninger sammen med forskerne, udvikler og afprøver en indsats med et øget fokus på sund mad, bevægelse, gode digitale vaner, søvn og trivsel.

Det handler alt sammen om at bevæge sig, at spise sammen, at afprøve nye vaner i hjemmet og i skolen, og om at skabe sundere rammer, der gør det nemmere for børn og familier at leve et sundt og aktivt liv i trivsel.

I alt er det 24 skoler og ca. 2200 børn fra 100 klasser og 50 forskere, der deltager i Generation Sunde Børn.

Se mere på www.generationsundebørn.dk

Værdiregelsæt og antimobbestrategi

Værdiregelsæt og antimobbestrategi

Ølgod Skole er hele områdets ambitiøse skole, hvor alle elever bliver så dygtige som de kan og opnår tro på egne muligheder. De centrale værdiord for skolen er trivsel, læring og fællesskab. Heri er det implicit, at Ølgod Skole ikke tolererer mobning, da det virker undergravende for elevernes trivsel, læring og fællesskab. Derfor opfordrer vi til, at man som forældre og elev henvender sig til skolen straks ved mistanke om mobning, så vi sikrer hurtig dialog.

M5Wf5TeQ

Vores værdigrundlag

Værdigrundlag

Ølgod Skoles værdigrundlag: Trivsel - læring - fællesskab

Trivsel

På Ølgod Skole betyder trivsel at: Vi arbejder aktivt for, at alle elever skal have en hverdag med trivsel og tryghed, vi accepterer ikke mobning og arbejder forebyggende, vi udvikler positive og inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever trives og motiveres

Læring

På Ølgod Skole betyder læring at: Vi leverer undervisning af høj kvalitet med mulighed for både faglig, social- og samfundsmæssig læring, vi tilrettelægger læringsforløb, som i videst muligt omfang tager afsæt i videnskabelig evidens, vi arbejder for, at den enkelte elev og klasse bliver udfordret og udvikler sig til livsduelige mennesker

Fællesskab

På Ølgod Skole betyder fællesskab at: Vi skaber en hverdag, hvor alle elever er en del af skolens fællesskaber med anerkendelse og accept, vi prioriterer højt, at både elever og forældre er en aktiv del af fællesskabet – både i klassen og på skolen, vi er bevidste om, at vi er hele områdets skole, hvorfor samspil og samarbejde med lokalsamfundet har høj værdi

Ordblindeindsats

Skolen skal være for alle

Målet for indsatsen ift. ordblindhed på Ølgod Skole er, at alle elever bliver så dygtige som de kan.

I3zwkW3w

Vil du høre mere?

Skolens kontor kan kontaktes på skoledage kl. 7.30-14.00 (fredag 7.30-13.30).

 

P_fNg9uw